Sản phẩm tiêu biểu

Máy Mài Phẳng

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MÁY MÀI PHẲNG ESG-1A818
MÁY MÀI PHẲNG ESG-818 / 1A818 / 2A818 / 3A818 / 818ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG - 818 / 1A818 / 2A818 / 3A818 / 818ASDII - Kích thước bàn: 203 x 460 mm - Chiều dài mài tối đa: 480 mm - Chiều rộng mài tối đa: 228 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 200 x 450 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 480 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 510 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 3450 vòng/phút; 50Hz, 2850 vòng/phút - Động cơ mài: 2 HP - Kích thước đá mài(mm): 203 x 12.7 x 31.75     ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-2A1224
MÁY MÀI PHẲNG ESG-1A1224 / 2A1224 / 3A1224 / 1224ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG - 1A1124 / 2A1124 /3A1124 /1124ASDII - Kích thước bàn: 300 x 600 mm - Chiều dài mài tối đa: 600 mm - Chiều rộng mài tối đa: 300 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 600 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 650 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 730 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút - Động cơ mài: 5 HP - Kích thước đá mài(mm): 304 x 31.75 x 76.2 ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1228
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1228 / 1228ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG -3A1228 / 1228ASDII - Kích thước bàn: 305 x 721 mm - Chiều dài mài tối đa: 721 mm - Chiều rộng mài tối đa: 330 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 700 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 760 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 830 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút - Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP - Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm   ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1236
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1236 / 1236ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG - 3A1236 / 1236ASDII - Kích thước bàn: 305 x 915 mm - Chiều dài mài tối đa: 915 mm - Chiều rộng mài tối đa: 330 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 300 x 800 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 890 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 930 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút - Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP - Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm   ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1640
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1640 / 1640ASDII * Thông số kỹ thuật: Model: ESG -3A1640 / 1640ASDII - Kích thước bàn: 406 x 1020 mm - Chiều dài mài tối đa: 1020 mm - Chiều rộng mài tối đa: 410 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 400 x 1000 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 1060 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 1100 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút - Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP - Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1632
MÁY MÀI PHẲNG ESG-3A1632 / 1632ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG -3A1632 / 1632ASDII - Kích thước bàn: 406 x 813 mm - Chiều dài mài tối đa: 813 mm - Chiều rộng mài tối đa: 410 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 400 x 800 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 890 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 930 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 1750 vòng/phút; 50Hz, 1450 vòng/phút - Động cơ mài:  Tiêu chuẩn 5 HP, tùy chọn 7.5 HP - Kích thước đá mài(mm):355 x 50 x 127 mm     ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-618
MÁY MÀI PHẲNG ESG-618 / 1A618 / 2A618 / 3A618 / 618ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG - 618 / 1A618 / 2A618 / 3A618 / 618ASDII - Kích thước bàn: 152 x 460 mm - Chiều dài mài tối đa: 480 mm - Chiều rộng mài tối đa: 168 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 150 x 450 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 480 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 510 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 3450 vòng/phút; 50Hz, 2850 vòng/phút - Động cơ mài: 2 HP - Kích thước đá mài(mm): 203 x 12.7 x 31.75 ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY MÀI PHẲNG ESG-1A1020
MÁY MÀI PHẲNG ESG-1020 / 1A1020 / 2A1020 / 3A1020 / 1020ASDII * Thống số kỹ thuật: Model: ESG - 1020 / 1A1020 / 2A1020 / 3A1020 / 1020ASDII - Kích thước bàn: 254 x 508 mm - Chiều dài mài tối đa: 5200 mm - Chiều rộng mài tối đa: 280 mm - Bàn từ tiêu chuẩn: 250 x 550 mm - Hành trình dọc (thủy lực): 580 mm - Hành trình dọc (bằng tay): 620 mm - Tốc độ trục mài: 60Hz, 3450 vòng/phút; 50Hz, 2850 vòng/phút - Động cơ mài: 3 HP - Kích thước đá mài(mm): 203 x 19 x 31.75 ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
Chuyên bán các loại máy khoan bàn, máy khoan từ, có chức năng taro, mũi khoan từ hợp kim, mũi thép gió chính hãng, chất lượng cao, giá rẻ nhất.