Sản phẩm tiêu biểu

Máy Cưa Dầm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MÁY CƯA DẦM CF-420SW
MÁY CƯA DẦM CF-420SW- SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 420 mm                                        - Chữ nhật : 420 x 450 mm  - Kích thước lưỡi cưa: 5450 x 41 x 1.3 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~120  - Ê tô : Thủy lực - Công suất trục chính : 5.5 kw - Công suất thủy lực : 1.5 kw - Công suất làm mát:  0.2 kw - Kích thước đóng gói..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-450M
MÁY CƯA DẦM CF-450M - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa ở 900                                        - Tròn: 330 mm                                        - Chữ nhật : 320 x 450 mm - Khả năng cưa ở 600                                       - Chữ nhật : 320 x 380 mm - Khả năng cưa ở 450   ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-460AW
MÁY CƯA DẦM CF-460AW - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 460 mm                                        - Chữ nhật : 460 x 460 mm  - Khả năng cưa bó:        - Cao: 120-230                                        -Rộng: 150-300 - Kích thước lưỡi cưa: 5545 x 41 x 1.3 mm - Tốc độ ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-360SW
MÁY CƯA DẦM CF-360SW - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN   * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 360 mm                                        - Chữ nhật : 360 x 360 mm  - Kích thước lưỡi cưa: 4430 x 34 x 1.1 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~120  - Ê tô : Thủy lực - Công suất trục chính : 3.75 kw - Công suất thủy lực : 0.75 kw - Công suất làm mát:  0...
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-460SW
MÁY CƯA DẦM CF-460SW - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN   * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 460 mm                                        - Chữ nhật : 460 x 460 mm  - Kích thước lưỡi cưa: 5545 x 41 x 1.3 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~90  - Ê tô : Thủy lực - Công suất trục chính : 5.5 kw - Công suất thủy lực : 1.5 kw - Công suất làm mát:  0.2 kw - Kích thướ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM  CF-1000DMS
MÁY CƯA DẦM  CF-1000DMS - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN   * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa ở 900                                        - Tròn: 6500 mm                                        - Chữ nhật :650 x 1000 mm  - Khả năng cưa ở 600 (trái)                                       -..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-530DMS
MÁY CƯA DẦM CF-530DMS - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa ở 900                                        - Tròn: 360 mm                                        - Chữ nhật : 350 x 530 mm  - Khả năng cưa ở 600 (trái)                                       - Chữ nhật : 350..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-260AW
MÁY CƯA DẦM CF-260AW - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN   * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 260 mm                                        - Chữ nhật : 260 x 280 mm  - Khả năng cưa bó:        - Cao: 40-120                                        -Rộng: 100-220 - Kích thước lưỡi cưa: 3660 x 34 x 1.1 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~120 ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-800DMS
MÁY CƯA DẦM CF-800DMS - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa ở 900                                        - Tròn: 600 mm                                        - Chữ nhật : 550 x 800 mm  - Khả năng cưa ở 600 (trái)                                       - Chữ nhật : 400 x 3..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-260SW
MÁY CƯA DẦM CF-260SW - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 260 mm                                        - Chữ nhật : 260 x 280 mm  - Kích thước lưỡi cưa: 3660 x 34 x 1.1 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~120  - Ê tô : Thủy lực - Công suất trục chính : 3.75 kw - Công suất thủy lực : 0.75 kw - Công suất làm mát:  0.1 kw - Kích thước đóng gói: 1100 x 2180 x 1500 mm - Trọng lượ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-325BS
MÁY CƯA DẦM CF-325BS - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 330 mm                                        - Chữ nhật : 330 x 370 mm - Kích thước lưỡi cưa: 4430 x 34 x 1.1 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~120  - Ê tô : Thủy lực - Công suất trục chính : 3.75 kw - Công suất thủy lực : 0.75 kw - Công suất làm mát:  0.1 kw ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-350AM
MÁY CƯA DẦM CF-350AM - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa ở 900                                        - Tròn: 280 mm                                        - Chữ nhật : 270 x 350 mm  - Khả năng cưa ở 450 (trái)                                       - Chữ nhật : 220 x ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-350M
MÁY CƯA DẦM CF-350M - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa ở 900                                        - Tròn: 280 mm                                        - Chữ nhật : 270 x 410 mm (trái) - Khả năng cưa ở 450   (trái)                                       - Chữ nhật : 220 x 250 mm ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
MÁY CƯA DẦM CF-360AW
MÁY CƯA DẦM CF-360AW - SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN * Thông số kỹ thuật : - Khả năng cưa :          - Tròn: 360 mm                                        - Chữ nhật : 360 x 360 mm  - Khả năng cưa bó:        - Cao: 90-170                                        -Rộng: 100-250 - Kích thước lưỡi cưa: 4430 x 34 x 1.1 mm - Tốc độ lưỡi cưa: 20~120 ..
0 VND
Trước thuế: 0 VND
Chuyên bán các loại máy khoan bàn, máy khoan từ, có chức năng taro, mũi khoan từ hợp kim, mũi thép gió chính hãng, chất lượng cao, giá rẻ nhất.