Hỗ trợ trực tuyến

hot line
Mr Minh Hotline:0373.992.799
Mr Minh Hotline:0373.992.799

Sản phẩm nổi bật

Facebook

Chứng nhận CB là gì?

Chứng nhận CB hay chứng chỉ CB là hộ chiếu thông hành giúp sản phẩm tiếp cận vào thị trường của hơn 50 quốc gia tham gia vào hệ thống CB – một tổ hợp quốc tế được thành lập bởi Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế IEC.

>>>Chứng nhận CB cho máy khoan từ TP2000 của APG

Hệ thống IECEE CB là một thỏa thuận đa phương giữa các quốc gia và tổ chức chứng nhận tại quốc gia đó. Tiêu chuẩn CB dành cho những sản phẩm điện - điện tử.

Hệ thống này đi vào thực hiện giúp nâng cao sự hài hòa toàn cầu và giảm hàng rào thương mại. Bất cứ sản phẩm nào mang chứng nhận CB đều sẽ được công nhận bởi các phòng thí nghiệm và tổ chức chứng nhận tham gia trên toàn thế giới và được cấp chứng nhận an toàn quốc gia.

Mục đích chính của hệ thống này là tạo điều kiện cho thương mại giữa các nước được chứng nhận và tăng sự hài hòa về tiêu chuẩn trên cơ sở quốc tế.

Sản phẩm nào có chứng chỉ CB đều có thể sử dụng để đạt được chứng nhận quốc gia trong bất cứ nước chứng nhận nào.

Ba bước đơn giản:

  1. Sản phẩm được nộp cho các phòng thí nghiệm để thử nghiệm theo tiêu chuẩn an toàn IEC thích hợp. Việc đánh giá sẽ bao gồm cả độ lệch chuẩn Quốc gia để đáp ứng các yêu cầu riêng cho từng nước.
  2. Dựa vào việc hoàn thành thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm sẽ được cung cấp cho Tổ chức chứng nhận quốc gia để cấp chứng nhận thử nghiệm tiêu chuẩn CB theo xem xét bản thử nghiệm đã nộp.
  3. Sản phẩm, cùng với báo cáo thử nghiệm CB và chứng nhận thử nghiệm có thể được nộp cho những nước liên quan và nếu được yêu cầu thì có thể được sử dụng để nhận dấu chứng nhận quốc gia của những nước đó.

Lợi ích của chứng chỉ CB

– Được công nhận quốc tế trên hơn 50 nước

– Có thể được sử dụng như một phần hồ sơ kỹ thuật hỗ trợ cho Tuyên bố Hợp chuẩn dấu CE

– Giảm số mẫu thử nghiệm được yêu cầu

– Có thể thực hiện thử nghiệm tại địa phương mà không cần ra nước ngoài

– Các yêu cầu ở nhiều quốc gia có thể bao gồm chỉ trong một chương trình thử nghiệm để tối ưu hóa tiếp cận thị trường

– Thử nghiệm không cần lặp lại ở mỗi một nước khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc

– Có thể được sử dụng để tiếp cận thị trường Bắc Mỹ.